Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Symbole Powiatu Monieckiego

Na terenie powiatu heraldyka związana jest od początków dziejów ze stosunkami własnościowymi tych ziem. Pierwotnie należała do książąt mazowieckich – czerskich następnie warszawskich i posiadała ich herby własnościowe. Przechodząc pod władztwo książąt litewskich utożsamia się z ich znakami rodowymi. Następnymi właścicielami terenów obecnego powiatu był Gliński h. własnego oraz Radziwiłłowie h. Trąby. W XVI w. obszar powiatu stał się domena królewską z herbami przypisanymi poszczególnym władcom. Pod koniec XVII w. tereny południowe powiatu zostały zastawione i stały się własnością różnych właścicieli.

Współczesna heraldyka samorządowa odwołuje się, do występującej tylko w Polsce, zasady heraldycznej: szlacheckiej, ziemskiej oraz miejskiej – datowanej od drugiej połowy XIII do połowy XVI wieku, która to charakteryzowała się jednobarwnym polem tarczy z jednym lub dwoma znakami heraldycznymi.

Biorąc pod uwagę używane na terenie powiatu herby samorządowe oraz ich historię zasadnym jest powrócić do dwóch najstarszych herbów miejskich z terenu powiatu tj. Goniądza i Knyszyna. Odnosiły się one do fauny jaka żyła na tutejszym terenie w okalających bagnach i puszczach. Wybór łosia jest konsekwencją dotychczasowej symboliki występującej na terenie obecnego powiatu. Łoś obecnie jak i w przeszłości królujący na tych obszarach symbolizuje królewskie zwierzę, jak i bagienny charakter powiatu. Rozpatrując przeszłość regionu, jego położenie na styku Mazowsza i Podlasia przedstawimy dwa przedmioty heraldyczne symbolizujące styk dwóch regionów, z podziałem pola tarczy charakterystycznych dla herbu województwa podlaskiego z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pola tarczy – czerwone, w części prawej książęcy Orzeł Biały, mazowiecki. Po lewej stronie srebrny wizerunek łosia o złotych rogach i racicach w pozycji wspiętej. Dobór barw: srebra (bieli), złota (żółci) i czerwieni jest nawiązaniem do barw państwowych Orła Białego i zarazem Mazowsza, z którym to region ten był identyfikowany od średniowiecza do czasów nowożytnych.

Powołując się na art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną oraz wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prace nad uchwaleniem własnych symboli Starostwo Powiatowe w Mońkach rozpoczęło w dniu 9 maja 2011 r. W tym dniu z Panem Pawłem Dudzińskim podpisano umowę o dzieło na opracowanie projektów graficznych herbu, flagi, sztandaru, baneru oraz pieczęci Powiatu Monieckiego wraz z uzasadnieniem historyczno – heraldycznym. Dnia 27 czerwca 2011 r. Pan Paweł Dudziński opracował projekty graficzne symboli Powiatu Monieckiego, które następnie wysłano do Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji celem akceptacji. Komisja Heraldyczna w dniu 3 października 2011 r. pozytywnie zaopiniowała projekty symboli Powiatu Monieckiego. W dniu 11 listopada 2011 r. Uchwałą Nr X/63/11 Rady Powiatu w Mońkach ustanowiono symbole Powiatu Monieckiego: herb, flagę, baner, sztandar oraz pieczęć Powiatu Monieckiego.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad używania symboli Powiatu Monieckiego herb, flaga, baner, sztandar, oraz pieczęć Powiatu Monieckiego stanowią własność Powiatu Monieckiego i podlegają ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do rozporządzania prawami do wizerunków symboli Powiatu Monieckiego jest Powiat Moniecki. Organy Powiatu Monieckiego, Starostwo Powiatowe w Mońkach, jednostki organizacyjne Powiatu Monieckiego oraz powiatowe służby, inspekcje i straże mogą używać herbu Powiatu Monieckiego do celów związanych z realizacją zadań powiatu lub własnych zadań ustawowych. Gminy i przedsiębiorcy z obszaru Powiatu Monieckiego oraz inne podmioty niewymienione mogą używać herbu Powiatu dla podkreślenia ich związku z Powiatem Monieckim lub w celu jego promocji. Pisemny wniosek w sprawie używania herbu Powiatu Monieckiego składany jest do Starosty Monieckiego, który po rozpatrzeniu może wydać pisemną zgodę w sprawie używania herbu Powiatu Monieckiego. Herb Powiatu Monieckiego może być używany wyłącznie z zachowaniem należnego mu prestiżu i powagi. Używanie herbu Powiatu Monieckiego wymaga ścisłego zachowania wzoru herbu i jego kolorystyki oraz proporcji elementów. Dopuszcza się używanie herbu w technice graficznej w kolorach czarno-białych. W przypadku używania herbu Powiatu Monieckiego łącznie z godłem państwowym, herb Powiatu Monieckiego umieszcza się zawsze poniżej godła państwowego.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.