Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Komunikacji

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 

e-mail: komunikacja@monki.pl

faks. 85 727-88-30

 1. Kierownik Wydziału: Hanna Purta      tel. 85 727 88 18
 2. Stanowiska pracy ds.:
 • rejestracji i ewidencji pojazdów     tel. 85 727-88-17
 • wydawania, cofania i ewidencji praw jazdy     tel. 85 727-88-18
 • kontroli i nadzoru nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców
 • kontroli i nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów
 • transportu drogowego 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOKUMENT JEST GOTOWY DO ODBIORU
Sprawdzanie statusu prawa jazdy:  https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy

Sprawdzanie statusu dowodu rejestracyjnego:  https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego

Wydział Komunikacji

Zadania Wydziału Komunikacji:
 1. wyznaczanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.
 2. rejestracja pojazdów;
 3. wydawanie (zalegalizowanych) tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu itp.;
 4. przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu oraz przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu i dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu;
 5. wyrejestrowywanie pojazdu w przypadkach:
  • przekazania w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
  • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie (pod odpowiedzialnością karaną za fałszywe zeznania),
  • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
  • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
  • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako “SAM”,
  • w którym dokonano wymiany silnika na silnik bez numeracji fabrycznej,
  • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Pastwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu i lub sfałszowaniu,
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas naprawy;
 7. dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych;
 8. potwierdzanie danych;
 9. zawiadomienia o zarejestrowaniu pojazdu;
 10. kierowanie pojazdów - na dodatkowe badanie techniczne – w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd przewożący materiały niebezpieczne, a także w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym z wyjątkiem wymiany zespołów posiadających cechy identyfikacyjne numer VIN albo numer nadwozia, podwozia, ramy oraz z wyjątkiem takich pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu oraz z wyłączeniem pojazdów, w których dokonano montażu instalacji do zasilania gazem;
 11. prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów;
 12. wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
 13. przekazywanie odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji;
 14. gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych, a także wyrejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych posiadaczach;
 15. przekazywanie zgromadzonych danych Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Pojazdów;
 16. przyjmowanie od Stacji Kontroli Pojazdów i przekazywanie do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów, danych o przeprowadzonych przez SKP badaniach technicznych pojazdów i o terminie następnych badań technicznych oraz o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych;
 17. zamawianie od producenta – wskazanego przez Ministra właściwego do spraw transportu – blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami typu prawa jazdy i świadectw kwalifikacji, na zasadach, określonych przepisami o zamówieniach publicznych;
 18. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami typu: prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, pozwolenie do kierowania tramwajem;
 19. przygotowywanie materiałów do wyrażenia przez Radę opinii dotyczących likwidacji linii kolejowych;
 20. przyjmowanie zawiadomień o utracie, zniszczeniu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawach jazdy, świadectwach kwalifikacji oraz międzynarodowych prawach jazdy;
 21. wydawanie wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem;
 22. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami;
 23. kierowanie na badanie lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz kierowanie osób niepełnosprawnych, posiadających prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowanych decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;
 24. kierowanie na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem kierowcy, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1, kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, a także osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 25. prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń;
 26. wydawanie decyzji o zatrzymaniu oraz cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
 27. wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcom uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
 28. gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie danych o osobach posiadających lub którym cofnięto (zatrzymano) uprawnienia do kierowania pojazdami;
 29. przekazywanie zgromadzonych danych do Centralnej Ewidencji Kierowców;
 30. wydawanie zezwoleń Stacjom Kontroli Pojazdów na przeprowadzenie badań technicznych;
 31. kontrola oraz nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym;
 32. skreślenie z rejestru przedsiębiorców i cofanie zaświadczeń Stacjom Kontroli Pojazdów w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo o ruchu drogowym;
 33. wydawanie oraz cofanie uprawnień imiennych diagnostom do wykonywania badań technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 34. przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie przepisów porządkowych powiatowego transportu zbiorowego, a także ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego;
 35. wpisywanie i skreślanie z rejestru przedsiębiorców zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców;
 36. kontrola i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, poprzez kontrolowanie dokumentacji działalności ośrodka szkolenia;
 37. kierowanie instruktorów na egzamin;
 38. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktorom (wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów);
 39. koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w transporcie zbiorowym;
 40. wydawanie zezwoleń, licencji, promesy, zaświadczeń związanych z transportem drogowym – przedsiębiorcom;

Pliki do pobrania:

Klauzula Informacyjna
Format: pdf, 946.92 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.