Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 1. OFICJALNA APLIKACJA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROCESIE BUDOWLANYM

wszystkie druki konieczne do wypełnienia znajdują się pod adresem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 Od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość składania wniosków w wersji elektronicznej, Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest fakt posiadania przez inwestora kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego w inny sposób niż jego przeznaczenie, uzyskaj niezbędną decyzję składając w wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji
 2. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druk PB-18).
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5).
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 5. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 6. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 9. Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.
 10. Odpowiednie szkice lub rysunki– w zależności od potrzeb.
 11. Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia:
 • Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z klauzulą ostateczności – jeśli jest wymagane, i inne.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni  art.64 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 

Opłaty:

 1. Wniosek jest obarczony opłatą bądź zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mońkach dla Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki. Nr Rachunku: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Do terminu wydania rozstrzygnięcia nie wlicza się czasu, w którym Inwestor winien jest uzupełnić stwierdzone braki formalne bądź dostarczyć pozbawioną nieprawidłowości dokumentację projektową.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Osobiście w siedzibie urzędu,
  • Przez Pełnomocnika,
  • Pocztą tradycyjną.
 

 

Informacje na temat przebiegu sprawy:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 85 727 88 24.


DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.