Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

OFICJALNA APLIKACJA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROCESIE BUDOWLANYM

wszystkie druki konieczne do wypełnienia znajdują się pod adresem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość składania wniosków w wersji elektronicznej, Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest fakt posiadania przez inwestora kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Uwaga! Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych nie dotyczy budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych.

Sposób załatwienia sprawy:

 Przed rozpoczęciem budowy lub wykonaniem innych robót budowlanych złóż druk w wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (druk PB-2).
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5).
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli jest wymagane.
 5. Niezbędne szkice lub rysunki najlepiej wykonane na mapie zasadniczej.
 6. Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia:

Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z klauzulą ostateczności – jeśli jest wymagane, lub inne.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

  


 

Opłaty:

 1. Zgłoszenie jest obarczony opłatą bądź zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mońkach dla Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki. Nr Rachunku: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych kończy się „milczącą zgodą” po upływie 21 dni od dnia wniesienia druku  lub sprzeciwem organu w postaci decyzji administracyjnej w przypadku niezgodności złożonego zgłoszenia z przepisami prawa.
 2. Organ wnosi sprzeciw do złożonego zgłoszenia w terminie do 21 dni od jego złożenia.
 3. Do terminu wydania rozstrzygnięcia nie wlicza się czasu, w którym Inwestor winien jest uzupełnić stwierdzone braki formalne bądź dostarczyć pozbawioną nieprawidłowości dokumentację.
 4. W przypadku załatwienia sprawy milczącą zgodą, Inwestor nie otrzymuje żadnego dodatkowego dokumentu i może rozpocząć proces budowlany po 21 dniach od złożenia zgłoszenia.
 5. W przypadku sprzeciwu organu do złożonego zgłoszenia, decyzja administracyjna może być odebrana przez Wnioskodawcę:
 • Osobiście w siedzibie urzędu,
 • Przez pełnomocnika,
 • Pocztą tradycyjną.

Inwestor powinien rozpocząć budowę bądź rozpocząć rozbiórkę w terminie 3 lat od dnia uzyskania milczącej zgody organu. Po tym terminie, gdy nie zostaną rozpoczęte prace budowlane zgłoszenie z mocy prawa wygasa.

 

 

Informacje na temat przebiegu sprawy:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się:

 • osobiście z urzędem,
 • przez pełnomocnika.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: 85 727 88 24.


DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.