Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków

 

Projekt nr RPPD.08.01.00-20-0001/17 pn. Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0001/17-00 zawartej w dniu 18.12.2017 r., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji Projektu: 12.01.2017 r. - 28.12.2023 r.

 

Wartość Projektu: 68 241 178,09 PLN (Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 67 816 308,04 PLN)

 

EFRR: 57 643 861,76 PLN

 

Głównym celem projektu jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w województwie.

 

Obok wskazanego na wstępie celu głównego realizacja projektu przyczyni się również do:

  • zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,
  • zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,
  • poprawy obsługi klienta zewnętrznego,
  • zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,
  • usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,
  • ujednolicenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),
  • zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,
  • rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGiB, BDOT500, GESUT i ZSIN,
  • weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną,
  • wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

 

Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe. Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę (udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych regulowane jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania. Może to z kolei skutkować wytworzeniem na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu będą się koncentrować na dostarczeniu najbardziej dojrzałych usług, tj. o stopniu dojrzałości co najmniej 3 lub 4. Rozszerzenie zakresu usług oferowanych z poziomu powiatu pozwoli jednocześnie na lepszą ich dostępność dla klienta zewnętrznego, który będzie miał możliwość pozyskania potrzebnych informacji i danych.

 

Projekt Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Projekt Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - założenie baz BDOT500 i GESUT
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.