Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Przebudowa dróg powiatowych

Logotyp projektu

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”

 

Cel operacji:

skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej tj. kościół, targowisko, krzyż, przystanek poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka

Planowane efekty:

Przebudowa 8,249 km dróg powiatowych.

 

Typ/nazwa operacji:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka.

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”


Powiat Moniecki informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy 
Nr 00056-65151-UM1000183/16 pomiędzy Powiatem Monieckim z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.

Projekt o wartości ok. 4,5 mln zł dotyczy przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka:

- ul. Grodzieńskiej w Goniądzu;

- ul. Mickiewicza w Goniądzu;

- drogi Wojtówce – Jasionóweczka (gm. Knyszyn/Jasionówka).

Zakres zaplanowanych do wykonania robót będzie obejmował roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowę, wykonanie nawierzchni oraz oznakowania. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w lipcu 2019 r. Wartość przyznanej pomocy ze środków EFRROW wynosi 2 852 156,00 zł  (słownie złotych: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć zł 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

AKTUALNOŚCI


 

Dnia 07.11.2018 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 31/2018
z dnia 4 października 2018 roku w składzie:
1) Bolesław Wysocki  –Z-ca Kierownika Wydziału Dróg w Mońkach
2) Monika Skubich- Inspektor w Wydziale Dróg
Inspektor nadzoru:
3) Jarosław Filipkowski – Kierownik Wydziału Dróg
rozpoczęła odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka obejmująca realizację robót budowlanych ETAP II: Przebudowa drogi  powiatowej Nr  1404 B na odcinku Wojtówce – Jasionóweczka.
Zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 12 czerwca 2019 r.


 

Trwają prace...

Przebudowa drogi powiatowej


 

Przekazanie placu budowy firmie – Konsorcjum firm: 

Lider- Ekodrom Sp. z o. o. z siedzibą w Augustowie, Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre – Drom Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od m. Wojtówce do m. Jasionówka oraz chodników w m. Jasionóweczka oraz w m. Wojtówce

Przebudowa drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej


 

Dnia 20.11.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 18/2017
z dnia 3 października 2017 roku w składzie:
1) Bolesław Wysocki  –Z-ca Kierownika Wydziału Dróg w Mońkach
2) Monika Skubich- Inspektor w Wydziale Dróg 
Inspektor nadzoru:
3) Jarosław Filipkowski – Kierownik Wydziału Dróg
rozpoczęła odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka obejmująca realizację robót budowlanych ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu, i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu.

Zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 14 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU


 

W dniu 28 lipca 2016 r. rozstrzygnięto i wybrano wykonawcę na realizację operacji p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację w/w zadania w umowie o przyznaniu pomocy  Nr 00056-65151-UM1000183/16 z dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Powiatem Monieckim  a Samorządem Województwa Podlaskiego, wprowadzono zmianę wartości przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji na kwotę 2 718 327,00 zł  (słownie złotych: dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
W związku z powyższym w dniu 22 grudnia 2016 r. został zawarty Aneks Nr 1 do w umowy o przyznaniu pomocy  Nr 00056-65151-UM1000183/16 z dnia 20 lipca 2016 r.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.