Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Dla mieszkańca

Załatw sprawę w urzędzie

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Rejestracja pojazdu Sprawy związane z  rejestracją (hak, gaz, wtórnik dowodu, itp.) Wyrejestrowanie pojazdu Prawa jazdy
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy Stacje kontroli pojazdów i diagności Transport drogowy  

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI

Dziennik budowy Pozwolenie na budowę Pozwolenie na rozbiórkę Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych Zgłoszenie rozbiórki Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających Wydanie karty wędkarskiej  

 

WYDZIAŁ DRÓG

e-usługi dla obywateli e-usługi dla przedsiębiorców e-usługi dla instytucji  
Budowa przyłącza/sieci w pasie drogowym (woda / kanalizacja / prąd / gaz) Budowa zjazdu z drogi powiatowej    

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Sprawy konsumenckie Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli Oświata Sprowadzenie zwłok/szczątków zmarłego
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/o zmianę danych w ewidencji Biuro rzeczy znalezionych Opieka nad zabytkami  

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wypisy i mapy Zaświadczenia o lesie Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków Zmiana lasu na użytek rolny
Zaświadczenie do emerytury/ renty/ stażu pracy Sprawy rzeczoznawców majątkowych Sprawy geodetów Narady koordynacyjne