Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Dla mieszkańca

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisów:

przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl

telefonicznie – tel. (85) 727 88 00 

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mońkach tj. 7.30-15.30

 

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

  • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w:

Starostwie Powiatowym w Mońkach, Al. Niepodległości 3
Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39

  • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

 

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.
Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.