Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Dla mieszkańca

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności Aneta Szeszko

tel. 85 727 88 11

e-mail: a.szeszko@monki.pl

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz monitorowanie zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Monkach.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz.1062)