Starostwo Powiatowe w Mońkach

Dziennik budowy

OFICJALNA APLIKACJA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROCESIE BUDOWLANYM

wszystkie druki konieczne do wypełnienia znajdują się pod adresem
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość składania wniosków w wersji elektronicznej, Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest fakt posiadania przez inwestora kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Dziennik budowy należy prowadzić oddzielnie dla obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.
  2. Dziennik może być zarejestrowany jedynie na podstawie:
  • wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub
  • nabycia przez inwestora prawa do wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
  1. Rejestracja dziennika nie jest wystarczająca do rozpoczęcia budowy.
  2. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach.


Opłaty:

  1. Rejestracja Dziennika budowy jest nieodpłatna.
  2. Koszt zakupu Dziennika budowy pokrywa Inwestor.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Rejestracja Dziennika budowy odbywa się niezwłocznie.
  2. Dziennik zarejestrować można przynosząc go osobiście lub przesyłając pocztą tradycyjną w Starostwie Powiatowym w Mońkach Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki