Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jest

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Kwota dofinansowania projektu 1 960 063,20 zł.

Partnerzy: Gmina Bieżuń, Gmina Gidle, Gmina Kobiele Wielkie, Gmina Giby, Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r.

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz jakości usług świadczonych przez 5 JST województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego na podstawie wyników samooceny CAF do 09.2014 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez 5 JST : szkolenia z zakresu: trudny klient; uruchomienie usług na platformie e-puap; opracowanie i wdrożenie kart usług, procedur ich aktualizacji; uruchomienie biura obsługi klienta; zakup i montaż jednolitej wizualizacji; opracowanie i wdrożenie narzędzi do badania satysfakcji klienta;
  2. Szkolenia KPA i ustawy;
  3. Wdrożenie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji – wdrożenie modeli ZZL, wdrożenie procedur kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, polityki ochrony informacji niejawnych;
  4. Samoocena CAF;
  5. Szkolenia komputerowe i studia podyplomowe;
  6. Wzmocnienie zdolności do opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii lokalnych – aktualizacja strategii rozwoju, szkolenia;
  7. Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych – szkolenia, opracowanie strategii konsultacji, zakup sprzętu do konsultacji i adaptacja sali konferencyjnej.