Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kwota dofinansowania projektu 2.373.245,80 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2011r. do 31.09.2012 r.

Celem projektu było zarejestrowanie do końca sierpnia 2012 r. przez 30 uczestniczek/ uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia m.in. z podstaw przedsiębiorczości, prawa pracy, marketingu i wizerunku firmy, symulacji biznesu, odpowiedzialności przedsiębiorcy;
  2. Dotacje do 40 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej dla 32 uczestników;
  3. Wsparcie pomostowe dla 32 mieszkańców Powiatu Monieckiego.

W projekcie uczestniczyło 40 osób, z czego 32 osoby otrzymały dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe.