Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL- 2 edycja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kwota dofinansowania projektu 49.900,00 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki/ ZSOiZ w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 30.06.2010 r.

Celem projektu było przygotowanie 40 uczniów do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence).

W projekcie uczestniczyło 40 osób.