Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.
Kwota dofinansowania projektu 48.557.215,58 zł.
Całkowita wartość inwestycji na terenie Powiatu Monieckiego wyniosła 13.163.404,42 zł Dofinansowanie 11.188.893,76 zł
Budżet państwa 1.316.340,44 zł.
Wkład własny 658.170,22 zł.
Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Partnerzy: Powiat Moniecki, Gmina Jaświły, Gmina Goniądz, Gmina Trzcianne.

Celem projektu był rozwój społeczno - gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego).

Łączna długość trasy rowerowej wzdłuż dróg powiatowych w Powiecie Monieckim wynosi: 58,942 m.

Przebieg trasy rowerowej w Powiecie Monieckim: od północnej gr. powiatu Jasionowo Dębowskie - Dolistowo Stare – Wroceń – Krzecze Kolonia – Dawidowizna - Goniądz – Wólka Piaseczna – Płochowo – Osowiec – Osowiec Twierdza – Olszowa Droga – Budy – Dobarz – Gugny – Stójka – Laskowiec.