Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Termomodernizacja budynku ZSOiZ w Mońkach

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Kwota dofinansowania projektu 556.653,00 zł. Wkład własny 185.551,02 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie: III –IV kwartał 2010 r.

Celem projektu była termomodernizacja budynku ZSOiZ w Mońkach wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zakres przedmiotu projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wymiana przyborów sanitarnych i doprowadzenie ciepłej wody użytkowej.