Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

„Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Mońkach”

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.
Całkowita wartość projektu 10.696,59 zł
Kwota dofinansowania 8.557,27 zł
Wkład własny z budżetu powiatu 2.139,32 zł
Projekt realizowany w 2015 r.
Celem projektu było ułatwienie mieszkańcom Powiatu Monieckiego dostępu do nowoczesnych usług. W ramach projektu zakupiono: 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę laserową, 2 certyfikaty dla osób potwierdzających profile zaufane e PUAP, szkolenie dla dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach z zakresu prowadzenia i obsługi punktu potwierdzającego profil zaufany epuap, baner informacyjny, materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki).