Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Projekt pod nazwą ,,Szkoła online w Powiecie Monieckim”

Logotyp projektu

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Powiat Moniecki podpisał umowę o powierzenie grantu nr 1338/2020 na realizację projektu grantowego pn. ,, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Działanie było finansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu był zakup wyposażenia dla szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Wartość dofinansowania wyniosła 58 647,00 zł.

W ramach projektu zostało zakupionych:

- 25 szt. laptopów wraz z akcesoriami w postaci słuchawek wraz z mikrofonem, myszką oraz torbą dla uczniów uczących się w ZSOiZ w Mońkach oraz szkół prowadzonych przez MCEiRS w Goniądzu;

- 3 szt. tabletów graficznych przeznaczonych dla nauczycieli.

Zakupiony sprzęt został ubezpieczony.