Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Prawo jazdy kategorii B – lepszy start w przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kwota dofinansowania projektu 49.980,00 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 31.07.2010 r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzony