Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Podniesienie jakości i poprawa dostępu do specjalistycznych usług medycznych w SP ZOZ Mońki poprzez zakup sprzętu medycznego

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

Kwota dofinansowania projektu 1.129.951,80 zł. Wkład własny 125.550,20 zł.

Projektodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Projekt realizowany w 2010 r.

Celem projektu było zakupienie sprzętu i urządzeń medycznych w postaci aparatu rentgenowskiego zdjęciowego wraz z ucyfrowieniem, aparatu do termolezji, aparatu do znieczulenia z wyposażeniem, aparatu do znieczulania z monitorowaniem, insuflatora z wyposażeniem, aparat RTG z ramieniem C, aparat RTG mobilny przyłóżkowy oraz zakupiono sprzęt laboratoryjny.