Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne.
Całkowita wartość projektu 61.962.792,68 zł.
Kwota dofinansowania projektu 52.689.513,41 zł.
Wkład własny Partnerów i Lidera: 9.298.149,67 zł.
Całkowity udział Starostwa w projekcie – 106.358,10 zł.
Dofinansowanie (85%): 90.404,38 zł.

Wkład własny(15%): 15.953,72 zł.
Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Partner: Powiat Moniecki.
Projekt realizowany w okresie od 16.09.2010 r. do 31.03.2014 r.

Celem projektu było przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.

Cele projektu wyróżnione z perspektywy zdrowia publicznego:
stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia,
stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów podejmowania decyzji,
stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia,
możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji
(statystycznej, poglądowej).

Zadania zrealizowane w ramach projektu:
Budowa systemu– integratora regionalnego;
Budowa systemów HIS lub integratora lokalnego w celu wymiany danych;
Wdrożenie modułów dla wszystkich jednostek: ruch chorych, elektroniczna dokumentacja medyczna, część szara-zarządcza portalu tematycznego dla pacjenta.