Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego

logo_do_plakatu_-_kultywowanie_tradycji_v2

 

Powiat Moniecki zakończył realizację operacji pn.: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”

Operacja polegała na:

  1. Organizacji I Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego - podczas I Powiatowego Forum Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Monieckiego, gdzie została przekazana wiedza prawna dotycząca możliwości zakładania kół gospodyń wiejskich, ich funkcjonowania (m.in. kwestie podatkowe) oraz pozyskania dofinansowań na dalsze funkcjonowanie i działalność KGW;
  2. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego – podczas wyjazdu została przekazana wiedza nt. rozwoju przedsiębiorczości (turystyki, produktu lokalnego) obszarów wiejskich oraz nastąpi wymiana doświadczenia i zdobycie nową wiedzy.

Celem głównym operacji było umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń nt. rozwoju obszarów wiejskich oraz budowanie trwałej współpracy pomiędzy mieszkańcami, a organizacjami gospodarczymi, rolniczymi, zaprezentowanie sposobów aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i obszarów wiejskich.

Efektami realizacji operacji było przeszkolenie z wiedzy prawnej dotyczącej możliwości zakładania kół gospodyń wiejskich, ich funkcjonowania (m.in. kwestie podatkowe) oraz pozyskania dofinansowań na dalsze funkcjonowanie i działalność KGW 100 mieszkańców z siedmiu gmin z terenu Powiatu Monieckiego. Nastąpił wzrost aktywności w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Efektem było zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do dodatkowego zarobkowania, podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działalności pozarolniczej, zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i poprawa zdolności samozatrudnienia, promocja produktów tradycyjnych i lokalnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy producentami, wytwórcami produktów tradycyjnych i lokalnych a osobami które dopiero zamierzają tym się zajmować.

Realizacja operacji oraz poszczególne jej działania adresowane były w szczególności do mieszkańców Powiatu Monieckiego: kół gospodyń wiejskich, uczniów szkół rolniczych, odbiorców - mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z terenu Powiatu Monieckiego i pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.


 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 26 - 28.09.2023 r. na Kaszuby

Trzydniowy wyjazd studyjny ,będzie zorganizowany w ramach projektu  ,,Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego” w dniu 26 -28.09.2023 r. Temat: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na terenie Kaszub.

Ilość miejsc ograniczona. zgłoszenia należy złożyć do dnia 22.09.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 - 100 Mońki pokój 106 lub przesyłając na adres e-mail: a.szeszko@monki.pl lub k.czerep@monki.pl

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd studyjny
Format: docx, 472.76 kB
Formularz zgłoszeniowy na wyjazd studyjny
Format: pdf, 170.44 kB