Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Inwestuj w Siebie!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 47.451,00 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 02.01.2012 r. do 31.08.2012 r.

Celem projektu była integracja 20 osób bezrobotnych z gmin Mońki, Goniądz, Jaświły i Trzcianne zagrożonych wykluczeniem społecznym przez zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Warsztaty psychologiczno – interpersonalne;
  2. Kurs opiekunki do dziecka;
  3. Kurs na prawo jazdy kategorii C.

W projekcie uczestniczyło 20 osób.