Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

,,Eko – Powiat Moniecki –edycja III”

Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu/kwota dofinansowania 13 933,38 zł
Projekt realizowany w 2017 r.
Celem projektu było przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska
Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Monieckiego. Polegało na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców. Projekt był realizowany w dwóch etapach:

I etap
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbyła się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukazała się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczył poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach wziął udział w losowaniu nagród rzeczowych. Wręczenie nagród odbyło się dnia 27 sierpnia 2017 r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach”.
W ramach projektu został przeprowadzony eko – piknik rodzinny. Eko – piknik rodzinny , który odbył się w dniu 27 sierpnia b.r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach – Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”. Piknik został zorganizowany w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostały stoiska ekologiczno - przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, zadaniach ekologicznych. Dzieci otrzymały ekologiczne gadżety promujące ekologię. Podczas odwiedzania stoisk dzieci za prawidłowe odpowiedzi i dobrze wykonane zadanie otrzymały nagrody. W ramach eko – pikniku zostały zorganizowane następujące stoiska:
 - miejsce praktycznej segregacji – dzieci uczyły się praktycznej segregacji. W tym miejscu rozstawione były kosze gdzie dzieci same uczyły się segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,
-  eko-zagadki – dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,
- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci było narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,
- eko-produkt – dzieci razem z instruktorem mogły wykonać gadżet ekologiczny z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej
- zostań zwierzakiem – na stoisku tym dzieciom malowane były twarze a dzieci odgadywały jakim są zwierzęciem.

II – etap
Kolejnym etapem była organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze Doliny Biebrzy. Poprzez organizację wystawy chcieliśmy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Wystawa przyczyniła się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa została umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.