Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

„Eko – Powiat Moniecki –edycja II”

Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu/kwota dofinansowania 15 996,97 zł
Projekt realizowany w 2016 r.
Celem projektu było przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska.

I – etap
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbyła się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukazała się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczył poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach wziął udział w losowaniu nagród rzeczowych.
W ramach projektu w dniu 28 sierpnia 2016 r. został zorganizowany eko – piknik rodzinny podczas ,,Święta Ziemianka”. Piknik zorganizowany został w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostały stoiska ekologiczno-przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyły bezpośrednio w akacjach i zadaniach ekologicznych. Dzieci odwiedzały poszczególne stoiska pikniku i zdobywały punkty. Zdobyte punkty uprawniały do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Zostały zorganizowane następujące stoiska:
- miejsce praktycznej segregacji – dzieci uczyły się praktycznej segregacji. W tym miejscu rozstawione były kosze gdzie dzieci same uczyły się segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,
-  eko-zagadki – dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,
- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci było narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,
- eko-produkt – dzieci razem z instruktorem mogły wykonać gadżet ekologiczny z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej
- zostań zwierzakiem – na stoisku tym dzieciom malowane były twarze a dzieci odgadywały jakim są zwierzęciem.
Podczas pikniku dla uczniów i osób dorosłych wyświetlany został film ekologiczno-przyrodniczy a także pokaz zdjęć przyrodniczych.

II – etap 
Kolejnym zadaniem była organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze doliny Biebrzy. Poprzez wystawę chcieliśmy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego co przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wystawa przyczyniła się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa została umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz 2 budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy
ul. Tysiąclecia 15 i ul. Szkolnej 22