Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja V

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 526 278,90 zł.
Wkład własny 61 742,22 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 03.02.2015 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu systemowego było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Powiatu Monieckiego w okresie do 30.06.2015 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy.
  4. Staże, kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników.
  5. Indywidualna terapia psychospołeczna.
  6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych.
  7. Mediacje rodzinne, prelekcje zdrowotne.
  8. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni, wyjazd do kina, wyjazdowe spotkanie integracyjne.

 

W projekcie uczestniczyło 130 osób.