Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja IV

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 290.338,00 zł. Wkład własny: 34 062,00 zł.
Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
Celem projektu systemowego było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Powiatu Monieckiego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy.
  4. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników.
  5. Indywidualna terapia psychospołeczna.
  6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych.
  7. Mediacje rodzinne.
  8. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni, wyjazd do kina, wyjazdowe spotkanie integracyjne.

W projekcie uczestniczyło 61 osób.