Starostwo Powiatowe w Mońkach

Cyfrowy Powiat

Logotypy_+_CPPC 

Powiat Moniecki pozyskał grant w ramach konkursu Cyfrowy Powiat w wysokości 120 210,00 zł.

Projekt "Cyfrowy Powiat" realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach grantu Powiat Moniecki planuje zakup i refundację (planowane efekty): 

  • 13 zestawów komputerowych typu All-In-One z oprogramowaniem – tego typu komputer jest wygodniejszy w użyciu, a podczas pracy zdalnej łatwiej jest go przetransportować niż komputer stacjonarny;
  • 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem – wymiana sprzętu pozwoli nam na efektywniejsze wykorzystanie zasobów (wydajniej działające oprogramowanie dziedzinowe);
  • jednoprzebiegowy skaner dokumentów A4 – skaner pozwoli na pracę nad dokumentami papierowymi w formie cyfrowej, pomocne jest to szczególne przy pracy zdalnej oraz pracy w zespole;
  • zestaw interaktywny – w skład zestawu wchodzi tablica interaktywna z wbudowanym komputerem oraz kamerą z mikrofonem. Zestaw taki idealnie sprawdzi się do pracy zdalnej w zespole rozproszonym oraz do przeprowadzania szkoleń i spotkań on-line na różnym szczeblu;
  • oprogramowanie do kopii zapasowych typu Disaster Recovery – modernizacja sposobu wykonywania kopii zapasowych w urzędzie w celu zapewnienia integralności i dostępności danych przetwarzanych w placówce;
  • refundacja zakupu UTM firewall – urządzenie zabezpieczające sieć lokalną oraz dające możliwość bezpiecznego połączenia zdalnie do sieci z zewnątrz.

W ramach grantu została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa JST mająca na celu analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Doposażenie powiatu w sprzęt i sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych będzie miało kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, w tym w szczególności:

  • wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa;
  • poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez szerokie spektrum podmiotów m.in. administracyjnych.

 

Wartość projektu: 131 825,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 120 210,00 zł

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

Baner grantu Cyfrowy Powiat