Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Budowa hali sportowej z zapleczem

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania projektu ze środków MSiT 1 400 000,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON 762 062,29 zł.

Wkład własny z budżetu powiatu: 2 537 989,68 zł.

 Logotyp projektu

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują budowę:

  1. Sali sportowej wraz z łącznikiem o wymiarach areny sportowej 18x36m;
  2. Widowni na 60 miejsc na trybunach rozkładanych;
  3. Magazynu sprzętu sportowego;
  4. Pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego;
  5. Dwóch zespołów szatniowo-sanitarnych w tym dla osób niepełnoprawnych;
  6. Siłowni;
  7. Sali korekcyjnej.