Starostwo Powiatowe w Mońkach

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”

W dniu 15 kwietnia 2024 r. Powiat Moniecki podpisał umowę o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0578/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację Projektu grantowego  „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Celem projektu jest modernizacja /zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji w SPM w zakresie cyberbezpieczeństwa co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów/informacji, w tym danych wrażliwych.

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 Obszar organizacyjny

Zadanie 2 Obszar kompetencyjny

Zadanie 3 Obszar techniczny

W ramach zadań przewidziano przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, certyfikatów i licencji.

Działanie jest dofinansowanie przez Unię Europejską: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość dofinansowania wynosi 850 000,00 zł , z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi 80,00%, a dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 20,00 %. 

Realizacja projektu  w zakresie rzeczowym następuje w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, ale nie dłużej niż do 30.06.2026 r.