Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: strona główna

Numery Alarmowe

112 Ogólnopolski numer alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
47 712 12 00 Komenda Powiatowa Policji w Mońkach 
47 711 82 51 Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Mońkach