Starostwo Powiatowe w Mońkach

ZAPYTANIE OFERTOWE

POWIAT MONIECKI

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

NIP 546 13 92 934

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł

 

Numer sprawy: WK.032.1.2023

Powiat Moniecki  zwraca się do Wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej:

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Moniecki

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a,

tel. 85727 88 00

 Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.monki.pl

 II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest produkcja, dostawa tablic rejestracyjnych i odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w ilościach i na warunkach określonych poniżej.

więcej informacji pod w LINK

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności