Starostwo Powiatowe w Mońkach

Turniej charytatywny w halową piłkę nożną "Delta Cup"

W dniach 30 stycznia do 26 lutego 2024 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego organizuje zbiórkę publiczną Nr 2024/448/OR „Pomagamy niepełnosprawnym” w formie zbiórki do puszek oraz zbiórki środków higieny osobistej, kosmetyków, artykułów szkolnych i biurowych. 

Zebrane środki pieniężne w równych częściach przeznaczone zostaną na rzecz następujących ośrodków:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Gama” w Mońkach – dofinansowanie do zajęć terapeutycznych na basenie,
  • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Mońkach – dofinansowanie do wycieczki lub zakupu sprzętu terapeutycznego,
  • Dom Pomocy Społecznej w Grajewie – zakup środków higieny osobistej i kosmetyków.

W niedzielę 4 lutego 2024 r. w godzinach 900-1800 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22 odbędzie się charytatywny turniej w halową piłkę nożną „DELTA CUP”. Jest to ogromne wsparcie dla organizowanej zbiórki publicznej.

Podczas turnieju odbędzie się kiermasz rękodzieła wykonanego przez wychowanków ośrodków, dla których organizowana jest zbiórka środków. Dodatkowo będzie możliwość skosztowania produktów regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Mile widziane są również dary rzeczowe w postaci środków pierwszej potrzeby tj. środki higieniczne, materiały biurowe, artykuły szkolne dla dzieci itp.

Turniej urozmaici wystawka sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego.

Dary rzeczowe można przynosić do siedziby Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (al. Niepodległości 3) od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

Można też zasilić zbiórkę w formie przelewu na konto Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego: Bank Spółdzielczy 08 8085 005 007 1404 3000 0010 koniecznie z dopiskiem  „darowizna – zbiórka Nr 2024/448/OR”.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy, która odbywa się pod patronatem Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Starosty Powiatu Monieckiego Błażeja Buńkowskiego, Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego, Burmistrza Goniądza Grzegorza Dudkiewicza, Burmistrza Grajewa Dariusza Latarowskiego oraz państwa Justyny i Łukasza Maciorowskich jest Batalionowa Grupa Bojowa „Delta”.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału.

Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

plakat imprezy

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności