Starostwo Powiatowe w Mońkach

Ogłoszenie o naborze ofert pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Powiat Moniecki ogłasza nabór ofert podmiotów chętnych wydzierżawieniem nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 593/2, położonej przy ul. Mickiewicza w Mońkach, pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

forma udostępnienia: dzierżawa

powierzchnia gruntu: do 231 m2

minimalna cena za m2 przedmiotowego gruntu: zgodnie z operatem szacunkowym – 4,75 zł/miesiąc. 

Termin składania ofert: do 23.11.2023r 

Sposób składania ofert: w siedzibie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Mickiewicza 52 lub na email: starostwo@monki.pl

Szczegółowe informacje: Pan Marcin Bielski – Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach , tel: 85 727 88 31 lub na e-mail: m.bielski@monki.pl

Kontakt w godzinach pracy 07:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

mapka orientacyjna

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności