Starostwo Powiatowe w Mońkach

Obwieszczenie Starosty Monieckiego ws. rejestracji pojazdów

Obwieszczenie

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

Starosta Moniecki informuje, że:

z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasły decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, za wyjątkiem pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zestawienie pojazdów, których dotyczy obwieszczenie dostępne jest pod adresem: https://bip-stmonki.wrotapodlasia.pl/star_pow/Obwieszczenia/27-06-2024.html

Z zestawieniem pojazdów można zapoznać również się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki  (pokój nr 203 w dniach: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30).

 

STAROSTA

mgr Joanna Kitlas

 


Wykaz wygaszonych decyzji znajduje się w biuletynie informacji publicznej https://bip-stmonki.wrotapodlasia.pl/star_pow/Obwieszczenia/27-06-2024.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności