Starostwo Powiatowe w Mońkach

Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zgodnie z Uchwałą Nr 313/568/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 22 stycznia 2024 r.  Zarząd Powiatu informuje o konsultacjach projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach https://monki.pl, BIP – ie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 5a.

2. Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” przeprowadzone zostaną w dniu 30.01.2024 r., w godzinach od 16:30 do 17:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki, sala konferencyjna II piętro w formie wysłuchania publicznego. 

3. Wydział odpowiedzialny za konsultacje:

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

tel. 85 727 88 11

osoba do kontaktów: Aneta Szeszko.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności