Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wydział Budżetowo-Finansowy

FAX:
+48 85 727 88 29

Wyszczególnienie numery telefonów numery wewnętrzne numer pokoju
- płace i rozliczenia pracowników oraz rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość statystyczna
- obsługa kasowa oraz prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu i jego zmian oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej
85 727 88 04 8804 104 (I piętro)
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa
- kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych
85 727 88 07 8807 108 (I piętro)