kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 26 listopada 2020 r. odbyła się XXI Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.

Sesja została przeprowadzona w formie zdalnej. Podczas sesji zapoznano się z działalnościąZarządu Powiatu między sesjami, podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.Ponadto podjęto uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Na sesji została przyjęta Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2020 – 2029 oraz Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00