kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach

W dniu 22 lipca 2019 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0159/18-00                                 o dofinasowanie projektu pt. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku starej części szkoły, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropu nad parterem, docieplenie podłogi na gruncie, modernizacja c.o. oraz oświetlenia.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów ogrzewania, która pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenia energii w budynku użyteczności publicznej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 520 197,10

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 083 336,37

Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 436 860,73 zł

 


 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z PRZEBUDOWY - LINK

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00