kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach

Logo

W dniu 16 października 2018 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0020/18-00 o dofinasowanie projektu pt. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna. kształcenia zawodowego i ustawicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa hali napraw dla pojazdów wielkogabarytowych (maszyny rolnicze i pojazdy) przy ul. Szkolnej 23.

2. Remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów przy ul. Szkolnej 23.

3. Adaptacja kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 a.

4. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych:

- Pracownie języka obcego zawodowego (2 pracownie)

- Pracownia maszyn i urządzeń rolniczych/pracownia pojazdów silnikowych

- Pracownia sterowania ruchem kolejowym

- Pracownia dróg i taboru kolejowego

- Pracownia informatyczna obsługi hotelarskiej i gastronomicznej

- Warsztaty szkolne (istniejący budynek)

- Warsztaty szkolne (nowa hala napraw)

- Pracownia kursów i szkoleń

- Pracownia sprzedaży

Okres realizacji projektu: 16.10.2018 r. – 31.08.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  5 300 089, 73

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 4 505 076,25

Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 991 073,69 zł

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00