kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba zawartych umów: 189

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.13.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.10.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki ASI.272.9.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne , powiat moniecki ASI.272.7.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę hali napraw pojazdów wielkogabarytowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.6.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne ASI.272.5.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare do dr. woj. Etap II w km 1 +000 do 2 + 000 ASI.272.4.2019
Dostawa paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.2.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - bitumicznej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno ASI.272.1.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na adaptację kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSO i Z w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.3.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów oraz ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. ASI.272.15.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1162 m ASI.272.13.2018
Ogłoszenie o u dzieleniu zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 00 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 + 350 ASI.272.8.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r. ASI.272.6.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego" ASI.272.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00