kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba wybranych ofert: 216

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 1394 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzeziny gm. Trzcianne w km od 0 000 do 3 962,75 w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne, powiat moniecki.
ASI.272.22.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. ASI.272.23.2020
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2021 r
ASI.272.17.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ASI.272.18.2020
Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w zakresie zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.14.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.13.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2369 b ul. Tysiąclecia w Mońkach i przebudowę skrzyżowania dróg Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach z drogą Nr 1412 B ASI.272.12.2020
Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej położonej na działce geod. Nr 976 obręb Przytulanka na odcinku od km 0 740,93 km 1 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0 000 km 0 060,67

ASI.272.11.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Część 2, 4, 9, i 13 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły na odcinku w km 0+000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+ 085,70 ASI.272.10.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki Ciesze Przytulanka - Kalinówka Kościelna Wojtówce Jasionóweczka dr. woj. Nr 671 i dr. pow. Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości ok. 8 005 m oraz na opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr, geod. 1261, 1376 w km 0 000 - 1 732,23. ASI.272.9.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego Etap II. ASI.272.7.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przebudowa dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki. ASI.272.6.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap I Część 6:Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych ASI.272.3.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego ASI.272.5.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki. ASI.272.4.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach ASI.272.3.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU.RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.272.2.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i termomodernizację budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach
ASI.272.1.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.13.2019

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00