kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba informacji: 94

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja z otwarcia ofert na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno ASI.272.23.2020
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 1394 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzeziny, gm. Trzcianne na odcinku w km od 0000 do 3962,75 w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne
ASI.272.22.2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2021 r. ASI.272.17.2020
Informacja z otwarcia ofert na udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ASI.272.18.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.13.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.14.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul.Słowackiego do Al.Niepodległości o długości 235 m i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr2365 B ul. Słowackiego w Mońkach z drogą Nr1412 B Mońki Potoczyzna Krzeczkowo Rutkowskie Jaświły.
ASI.272.12.2020
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej położonej na działce geod. Nr 976 obręb Przytulanka na odcinku od km 0 740,93 do km 1 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0 000 do km 0 060,76
ASI.272.11.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku w km 0+ 000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+085,70 ASI.272.10.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap II ASI.272.8.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość. - Wojtówce - Jasionóweczka dr. woj. Nr 671 i drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości ok. 8 005 m oraz na opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr. geod. 1261, 1376 w km 0 000 - 1 732,23.
ASI.272.9.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego. Etap II ASI.272.7.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przebudowa dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.6.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.4.2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap I. ASI.272.3.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w 2020 r. ASI.272.2.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i termomodernizację budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach. ASI.272.1.2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.13.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2019/2020 ASI.272.12.2019

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00