kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba plików zawierających SIWZ: 547

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2021 r. ASI.272.23.2020
Wyjaśnienie treści SIWZ z postępowania ASI.272.22.2020 na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 1394 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzeziny, gm. Trzcianne na odcinku w od km 0 000 do 3 962,75 w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne, powiat moniecki. ASI.272.22.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 1394 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzeziny, gm. Trzcianne na odcinku w od km 0 000 do 3 962,75 w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne, powiat moniecki. ASI.272.22.2020
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego W Mońkach. ASI.272.17.2020
I wyjaśnienie treści SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.18.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ASI.272.18.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2021 r. ASI.272.17.2020
I wyjaśnienie treści SIWZ na udzielenie kredytu w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.15.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.15.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.14.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.13.2020
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235 m i przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach z drogą Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Jaświły". ASI.272.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przebudowę dr. pow. Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach i przebudowę skrzyżowania dr. pow. Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach z dr. pow. Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Jaświły ASI.272.12.2020
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 976 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 740,93 1+ 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 000 0+ 060,67. ASI.272.11.2020
II wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły na odcinku w km 0+000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+ 085,70. ASI.272.10.2020
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły na odcinku w km 0+000 - 1 +584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+085,70 ASI.272.10.2020
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki- Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły na odcinku w km 0+000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+ 085,70 ASI.272.10.2020
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka dr. woj. Nr 671 i drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości ok. 8 005 m oraz na opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr geod 1261, 1376 w km 0+000 - 1 + 732,23 ASI.272.9.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka dr. woj. Nr 671 i dr. pow. Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości ok. 8 005 m oraz na opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr. geod. 1261, 1376 w km 0+000 - 1 + 732,23 ASI.272.9.2020

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00