kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 19.11.2020 r.
Zarząd Powiatu w Mońkach

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A
ASI.272.15.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej p.z.p., zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 124 000 na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
UZASADNIENIE:
Faktyczne: W dniu 05.11.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie na udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Nr ogłoszenia 607034-N-2020). Do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 18.11.2020 r. nie złożono żadnej oferty.
Prawne: podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 16:2 dnia 20.11.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00