kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Monieckie LO w czołówce...

Monieckie LO w czołówce...
Wyniki egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnoksztalcących i Zawodowych w Mońkach w roku szkolnym 2005/2006.

Do egzaminu maturalnego w ZSOiZ w Mońkach przystąpiło 259 uczniów i słuchaczy: 152 w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida, 74 w Technikum, 25 w Liceum Profilowanym i 8 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Wyniki szkoły przedstawiają się następująco:
Liceum Ogólnokształcące – przystąpiło 152 uczniów – 1 osoba nie zdała (zdało 99,3%).
Liceum Profilowane – przystąpiło 25 uczniów – 11 uczniów nie zdało (zdało 56%).
Technikum – przystąpiło 74 uczniów – 37 uczniów nie zdało, z czego 13 osób nie zdało matury wewnętrznej, a 9 osób do niej nie przystąpiło, matury pisemnej nie zdało 15 osób (zdało 50%).
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – przystąpiło 8 osób, do różnych egzaminów przystępowała różna liczba słuchaczy, były przedmioty, że np. przystąpiło 4 słuchaczy – 5 słuchaczy nie zdało (zdało 37,5%).

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wypadli bardzo dobrze na egzaminie maturalnym. Wielu z nich swój wynik może umieścić w grupie najwyższej w kraju, wynik taki osiąga tylko 4% populacji zdających, (wg skali staninowej 92 – 100%), a są również uczniowie, którzy uzyskali 100% np. z matematyki i języka angielskiego.
Uzyskanie takich wyników pozwoli na dostanie się na każdą wybraną uczelnię w kraju.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00