kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: S-16 – Podlaska Debata Drogowa

S-16 – Podlaska Debata Drogowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym w którym poruszona będzie między innymi tematyka budowy drogi s16. Zachęcamy zatem do wspólnego udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Podlaska Debata Drogowa” dotyczącym przyszłości drogi ekspresowej S16, szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, oraz rozwoju sieci dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego. Spotkanie to odbędzie się online, 3 grudnia 2020 r., w godzinach 9.00 – 12.00. z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting. Agendę, oraz szczegóły możliwości uczestnictwa w debacie zamieściliśmy poniżej


 

Agenda:

 

8.30 – 9.00

Połączenie z uczestnikami (ClickMeeting)

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników

  9.15 – 10.15

I panel wprowadzający

 

- prezentacja dotycząca możliwych wariantów przebiegu drogi ekspresowej

 

S16  w województwie podlaskim

10.15 – 11.00

II panel

 

- debata (przedstawienie stanowisk zaproszonych gości)

11.00 – 11.50

III panel

 

- dyskusja

11.50 – 12.00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do  30 listopada 2020 r., na adres awitkowska@gddkia.gov.pl Szczegóły techniczne dotyczące realizacji wydarznia online poniżej.


Spotkanie pn. Podlaska Debata Drogowa 3 grudnia 2020 r., godz.   9:00-12.00 - Informacje  techniczne  i  organizacyjne

1.   Organizator

Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i   Autostrad

2.   Kanał  komunikacji

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting. Nie ma potrzeby uprzedniego  pobierania  aplikacji  na  komputer lub urządzenie  przenośne.

3.   Link  do  połączenia i przygotowanie

Uczestnik otrzyma link do połączenia w ClickMeeting na godzinę przed spotkaniem
na     adres      mailowy       wskazany        w     zgłoszeniu       uczestnictwa. Prosimy o postępowanie  zgodnie  z zaleceniami   otrzymanym w  zaproszeniu.

Prosimy połączyć się z organizatorem na ok. 15 minut przed rozpoczęciem spotkania,  czyli  około godz.   8.45.

Po pomyślnym połączeniu prosimy pozostać na łączu. Uprzejma prośba o wyłączenie dzwonka telefonu komórkowego, wyciszeniu mikrofonu oraz wyłączeniu kamery. Należy pamiętać również o wyłączeniu wszystkich zbędnych aplikacji, komunikatorów itp. Niewyłączenie ich wpłynie negatywnie na wydajność komputera oraz łącza internetowego. W celu polepszenia ogólnego odbioru prosimy o korzystanie ze słuchawek. Warto również zadbać o tło – uczestnicy dyskusji będą widzieć wszystko, co znajduje się za mówcą. Należy zadbać o to, aby w otoczeniu była cisza, wtedy nadawany komunikat będzie bardziej czytelny i zrozumiały dla innych. Warto wybrać miejsce z dobrym zasięgiem Internetu, aby uniknąć problemów z transmisją danych. Sprawdź sprzęt przed spotkaniem: czy kamera, mikrofon i głośniki działają odpowiednio i nie masz problemów z łączem internetowym.

4.   Próba  testowa

W celu sprawdzenia jakości połączenia, organizator przygotuje dwie próby testowe. Pierwsza rozpocznie się 1 grudnia br. o godz. 10.00, a druga 2 grudnia br. o godz. 12.00. Uczestnik otrzyma link do połączenia w ClickMeeting na 30 minut przed próbą testową, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu  uczestnictwa.

5.   Transmisja  na żywo i  nagrywanie

Wydarzenie organizowane jest w formule online, będzie nagrywane oraz transmitowane na żywo na profilu GDDKiA na Facebooku. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook dostępne są tu: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Wypowiedzi nie będą podlegały uprzedniej autoryzacji. Nagranie z wydarzenia pozostaje  w  dyspozycji   organizatorów.

Link do transmisji „na żywo” zamieszczony będzie na profilu GDDKiA w serwisie społecznościowym Facebook, tj. http://www.facebook.com/gddkia najpóźniej na 15   minut  przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

Uczestnicy-obserwatorzy   będą   mieli    możliwość   zadawania   pytań   w   komentarzach pod transmisją  na  żywo.

6.   Moderator  spotkania

Szymon Piechowiak, Rzecznik prasowy GDDKiA, Zastępca Dyrektora Biura Generalnego  Dyrektora

7.   Zasady udziału w  spotkaniu

1)      Spotkanie  prowadzone   jest  przez  moderatora.

2)      Spotkanie jest nagrywane i transmitowane „na żywo” na profilu GDDKiA w serwisie społecznościowym Facebook, wypowiedzi nie będą podlegały uprzedniej  autoryzacji.

3)      Wulgarne komentarze oraz te niezwiązane z tematem spotkania będą na bieżąco usuwane.

4)      Spotkanie  będzie  realizowanie   zgodnie  z  harmonogramem.

5)      Moderator       każdorazowo        prosi       osoby      zainteresowane o zabranie głosu/przedstawienie stanowiska/odpowiedź   na  pytanie.

6)      Osoby zabierające głos prosimy każdorazowo o włączenie mikrofonu oraz  ewentualnie kamery wideo  na  czas   wypowiedzi.

7)      Po zakończeniu wypowiedzi prosimy o wyłączenie kamery oraz wyciszenie mikrofonu.

8)      Uczestnicy spotkania  mogą  na  bieżąco  zadawać  pytania  na  czacie online.

9)      Moderator odczytuje pytania i prosi właściwą osobę o udzielenie odpowiedzi lub stawia pytania  otwarte.

10)    Osoba biorąca udział w czacie proszona jest o przedstawienie się i ewentualnie podanie instytucji, którą reprezentuje, ewentualnie osobę, do której chce się skierować  pytanie.

11)    Osoby, które nie zabierają głosu, prosimy o wyciszenie mikrofonu i wyłączenie kamery.

8.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana udziałem w  spotkaniu pn. Podlaska Debata Drogowa.

I.         Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:  kancelaria@gddkia.gov.pl.

II.        Cel   przetwarzania  danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia Pani/Panu aktywnego udziału w spotkaniu pn. „Podlaska Debata Drogowa” (dalej: spotkanie) realizowanego   w  formie   online.

III.       Podstawa  prawna  przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO1) związanych z opracowywaniem planów rozwoju sieci drogowej na podstawie ustawy z dnia 21 marca  1985  r. o  drogach  publicznych   (Dz. U.  z  2020  r.  poz.  470,  ze zm.).

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)

 

IV.       Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres 60 dni.

V.        Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

     imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko/nazwa podmiotu,wizerunek w postaci nagrania realizowanego podczas spotkania, Pani/Pana opinie wygłaszane publicznie, a także w formule Questions&Answers (Q&A) podczas spotkania.

VI.       Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zapewnienia Pani/Panu możliwości aktywnego udziału w spotkaniu oraz weryfikacji Pani/Pana osoby na platformie umożliwiającej realizację tego spotkania w formule online.

VII.      Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają pracownicy Administratora. Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, w tym podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługę udostępnienia platformy ClickMeeting, która umożliwia przeprowadzenie spotkania w formule online.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.

VIII.     Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)    prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,

2)    prawo  żądania  ograniczenia   przetwarzania   - jeżeli  spełnione  są przesłanki określone w art. 18 RODO,

3)    prawo żądania usunięcia danych osobowych  - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.   17 RODO,

4)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

5)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.        Zautomatyzowane  podejmowanie   decyzji

Państwa   dane   osobowe   nie   będą   podlegały   zautomatyzowanemu   podejmowaniu   decyzji, w tym profilowaniu.

X.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00