kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XIX Sesja Rady Powiatu w Mońkach

XIX Sesja Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 28 września 2020 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Mońkach.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie obrad.

2.Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.

7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. - Bagno-Starowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy, przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.

10.Wystąpienia zaproszonych gości.

11.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00