kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XVII Sesja Rady Powiatu

XVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 25 czerwca 2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22 przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku ze stanem epidemii odbyła się XVII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.

Podczas sesji Pan Błażej Buńkowski Starosta Moniecki przedstawił m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Ważnym elementem sesji był raport o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok, na podstawie którego Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach, a następnie w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

Dużą część sesji poświęcono sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Mońkach. P.o obowiązki dyrektora SPZOZ w Mońkach Pan Marek Karp dokonał szczegółowej analizy obecnej sytuacji finansowej w odniesieniu do poprzednich okresów, jak też wpływu stanu epidemii na działalność szpitala. Przedstawił wstępne plany i zamierzenia optymalizujące strukturę i finanse SPZOZ w Mońkach.

Ponadto podjęto m.in. uchwały dotyczące sprawozdań finansowych oraz zmian w budżecie Powiatu Monieckiego, przystąpienia do projektu unijnego, rozpatrzenia wniosku aptek.

Transmisja YouTube

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00