kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Monieckim

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Monieckim

W dniu 05.06.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach członkowie Zarządu Powiatu w osobie Starosty Pana Błażeja Buńkowskiego oraz Wicestarosty Pani Joanny Kitlas podpisali z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego ,,UNIDROG” Sp. z o.o. Panem Adamem Kulikowskim Prezesem Zarządu oraz Panią Dorotą Kulikowską Zastępcą Prezesa ds. finansowych umowy na przebudowę następujących dróg powiatowych:

  • Mońki – Potoczyzna - Krzeczkowo – Rutkowskie Duże – Jaświły na odcinku o długości 500 m;
  • ul. Słowackiego w Mońkach oraz Mońki – Świerzbienie – Łupichy – Kosiorki na odcinku o długości 388,67 m;
  • od drogi wojewódzkiej nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do drogi powiatowej na odcinku do m. Kulesze Chobotki do dr. woj.671 o długości 888,50 m;
  • od granicy powiatu – Górnystok – Czarnystok – Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej Nr 1405 B – granica powiatu na odcinku o długości 520 m.

Kwota podpisanych umów wynosi ponad 1,3 mln zł. Dofinansowanie w/w odcinków dróg będzie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu powiatu oraz Gmin Mońki, Krypno i Jasionówka.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00