kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sprostowanie Starosty Monieckiego...

Sprostowanie Starosty Monieckiego...

Mońki, 26.06.2006 r.

Pan Mariusz Oszczapiński
Wydawca strony internetowej www.e-monki.pl

Nieprawdziwe są informacje poudane na stronie www.e-monki.pl w relacji ze spotkania z posłem Fedorowiczem, że "Starosta Moniecki nie wydał zezwolenia na zorganizowanie zawodów strażackich we wsi Sikory".
Starosta nie posiada kompetencji w zakresie wydawania zezwoleń na organizowanie zawodów strażackich.

Sołtys wsi Sikory zgłosił się w ostatniej chwili (w piątek 16 czerwca 2006 r.) w celu wynajęcia nieruchomości Skarbu Państwa (plac przy zlikwidowanej SP w Sikorach) na mające odbyć się w niedzielę 18 czerwca 2006 r. gminne zawody OSP. Ze względów na zbyt późne zgłoszenie umowa użyczenia nie mogła być zawarta.

Podana informacja tworzy nieprawdziwy obraz stosunku Starosty Monieckiego do strażaków ochotników z terenu powiatu.
Starostwo Monieckie niezmiennie docenia i wspiera działalność zawodowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu.

Tylko w latach 2005-2006 ze środków własnych powiatu udzielono wsparcia na działalność straży pożarnych w wysokości 14 tys. 790 zł (min. na zakup samochodu operacyjnego, wyposażenia, oraz zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej).

Z poważaniem:
Starosta Moniecki
Mirosław Paniczko

Do wiadomości:
1. Pan Andrzej Fedorowicz Fedorowicz
Poseł na Sejm RP
2. bryg. Jerzy Kędzierewicz
Komendant Powiatowy PSP w Mońkach
3. Komendant Gminny OSP Mońki
4. OSP w Boguszewie
5. OSP w Mejłach
6. OSP Mońkach
7. OSP Kuleszach
8. OSP Sikorach

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00